Şili Turları ve Atacama Çölü -Valparaiso Bölgesi şili